2. Dönem Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
03 Ocak 2023

“2. Dönem Onkoloji Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” Müdürlüğümüze bağlı Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde, 13.02.2023 - 03.03.2023 tarihleri arasında düzenlenecektir. Başvurular, 02.01.2023 - 13.01.2023 tarihleri arasında yapılacak olup, onkoloji birim/ünitelerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşirelik yetkisi almış ebeler ve sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilecektir.
Başvuru için;
 
- Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili diploma fotokopisi
- Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için)
- Onkoloji birim/ünitelerde çalışan veya çalıştırılması planlandığını gösterir belge
- Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F adresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp, çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgeleri program sorumlusuna e-mail olarak göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.
 
*Diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için) hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.
 
Programa, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesinde döner sermaye hesabına 10.008,09 TL yatıracaklardır. (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 21.07.2022 tarih ve 169657990 barkotlu yazısında belirtilen eğitim ücretidir) yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 436 TL olup (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 23.12.2022 tarih ve 155116057 barkotlu yazısında belirtilen belge bedelidir) sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır.

 Program Sorumlusu   : Nurgül PATAN KORUCUOĞLU
 E-posta                             : nurgul.patan@saglik.gov.tr
 Telefon                             : (0224 ) 223 82 00 Dahli no: 1108