Misyon & Vizyon
14 Ekim 2022

 1. AMAÇ
  Hastanenin gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde temel alacağı ilke ve kuralları içeren değerleri ifade etmek.
 2. KAPSAM
  Hastanenin gerçekleştireceği tüm faaliyetleri kapsar.
 • Misyonumuz
  Güncel tıp bilimi ve teknolojiyi, onkolojinin tüm alanlarında kullanarak, etkili, verimli, güvenli, hasta ve çalışan odaklı sağlık hizmeti sunmak.
 • Vizyonumuz
  Onkoloji alanında, bilimsel otoritelerce referans gösterilen lider sağlık tesisi olmak.
 • Değerlerimiz

Bu hastane;

 • İnsan odaklı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip
 • Çevreye duyarlı
 • Yeni bilgi ve teknolojilere açık
 • Hasta ve çalışana ait bilginin gizliliğine saygılı
 • Hasta ve çalışan haklarına saygılı

Hizmet sunar.