Hasta Çıkış İşlemleri
14 Ekim 2022

SGK’lı hastalarda;

  • Ek mali işlem gerektirmeden yatış yapılır.
  • Hastanın çıkış kararından sonra ek mali işlem gerektirmeden ayrılış yapılır.

Özel sigortalı hastalarda;

  • Ek mali işlem gerektirmeden yatış yapılır.
  • Hastanın çıkış kararından sonra ek işlem gerektirmeden ayrılış yapılır.

Ücretli hastalarda;

  • Hastanın yatış anında ödeme yapması mümkün değilse, başhekim yardımcısı/müdür yardımcısı onayı ile “fatura” biriminde taahhütname düzenlenir.
  • Hastanın çıkış kararından sonra, hasta/hasta yakını “fatura” birimine yönlendirilir. Fatura çıktısı ile vezneye ödeme yapılır ve hastanın çıkış işlemlerinin tamamlanması için kat sekreterliğine teslim edilir.

Diğer ;

  • Ek mali işlem gerektirmeden yatış yapılır.
  • Hastanın çıkış kararından sonra ek mali işlem gerektirmeden ayrılış yapılır.
  • Ancak yurtdışı SGK ‘lı hastalardan mevzuatların ön gördüğü ölçüde katkı payı alınır.