Maaş Birimi
14 Ekim 2022

Hastanede çalışan personellerin her türlü maaş, ek ödeme,yolluk ve nöbet gibi personel ücretlerinin hesaplandığı, ödeme evraklarının ve listelerinin hazırlandığı ve bunların banka hesaplarına aktarılıp aktarılmadığı işlemlerinin takibinin yapıldığı birimdir. Ayrıca bu birim emekli sandığı ve sigorta keseneklerinin hesaplanıp bildirildiği birimdir. Bu birim Döner sermaye ek ödeme komisyonunun sekretaryasını da yapmaktadır.