Bilgi İşlem Birimi
14 Ekim 2022

Elektronik Bilgi Sistemi (HBYS, VTYS, LBS), bilgilerin güvenli bir şekilde paylaştırıldığı, değişik amaç ve içerikli ana makineler, bu bilgilere kullanıcılarının yetkileri dahilinde ulaşan masaüstü bilgisayarlar, bu bilgisayarların birbiriyle (kurum içi) ve Internet ile bağlantılarını sağlayan ağ yapısından oluşur. Sistem doğru bilgiye sürekli, güvenli ve en kısa zamanda ulaşılabilmesi için yapılandırıldığından, çeşitli seviyelerde koruma ve yedekleme teknikleri mevcuttur. Bu sistemin çalıştırılması, eğitim ve bakım, destek hizmetlerinin verilebilmesi için de Yüklenici firma tarafından temin edilen eğitim ve destek elemanları, Hastane Bilgi İşlem Sorumlusu ve Yüklenici firmanın sistem sorumlusunun uygun gördüğü plan dahilinde HBYS sisteminin işletilmesinde görevlendirilir. Yedek Alma işlemi sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir.