Tahakkuk Birimi
14 Ekim 2022

Depo girişi yapılan veya alımı gerçekleştirilen hizmetlerin alış faturalarına göre ödeme evraklarının hazırlandığı birimdir. Bu birim ayrıca bütçe takibi yaparak İdari ve Mali İşler Müdürüne bilgi verir.