Fatura Birimi
14 Ekim 2022

Hastanede ayaktan veya yatarak hizmet alan Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi hastaların faturalarının kontrol işlemleri yapılarak Sosyal Güvenlik Kurumu sistemine gönderilmesi işlemlerini sağlar. Ayrıca sosyal güvencesi olmayan hastaların yaptıkları ödemelerin banka hesaplarına yatırılması ve bu ödemeleri gerçekleştirmeyen hastalara ait işlemlerin takibinden bu birim sorumludur.