Hasta Yatış İşlemleri
14 Ekim 2022

 Yatarak tedaviye gelen hastalar için hastane klinik sekreteri tarafından ilk defa yatan hastalar için yeni Arşiv Dosya Zarfı açılarak dosya HBYS ne kaydedilir.Dosya üzerine HBYS den alınan T.C. Kimlik No’su içeren barkotlu etiket yapıştırılır. Daha önce yatısı olan hastalar için gerekli evrak, Arşivden ilgili birim hekimi tarafından HBYS üzerinden istenerek temin edilir.
 Hasta yatış işlemleri sırasında sistem ve dosya bilgilerinin (hasta bilgileri,tanısı, kurumu, hekim adı,tarihi, bölümü) eksiksiz ve doğru olarak kaydedilmesine dikkat edilir.
 Yatısı yapılan hastaların bilgileri, yatış tarih ve saati Yatan Hasta modülüne kaydedilir.
 Hasta/hasta yakını, kurum prosedürleri doğrultusunda (ödenmeyen işlemler, istisnalar v.b) bilgilendirilir.
 Acil servisten ve klinik sekreteri tarafından işlemi yapılan yatışlarda Dosya hazırlık işlemleri biten hasta, evrakları ile birlikte Hasta Transfer Prosedürü’ne göre ilgili kliniğe yönlendirilir.
 Yoğun Bakımlarda yatak sayısı yetersiz olduğunda hastanın gerekli ilk müdahalesi acil serviste yapılır ve hasta baska bir sağlık kuruluşuna 112 ile transfer edilir.
 Yabancı hasta geldiğinde, turist hasta kabul iş akışına göre işlem yapılır.
 Refakat gerektiren durumlarda; hekim tarafından HBYS’den giriş yapılarak onaylanır.
 Hastanın kurumumuza kabul edilebileceği kararı verilince Klinik Hekimi Sorumlu Servis Hemşiresi ile görüşerek; yatışın yapılacağı ilgili bölüm, hastanın bilgilerini göz önünde bulundurularak oda planlamasını yapar.
 Acil servisten yatıs yapılacak hastaların prosedürde yer alan tüm islemlerine öncelik tanınır ve islemlerin her asamasında hasta/hasta yakınlarına bilgi verilir.
 Mesai saati dısında saat 17.00’dan sonra yatısına karar verilen hastaların
 tümislemleri acil bilgi islem tarafından yapılır.
 Mesai saati dısında yapılan tüm yatıslarda Planlı Yatıslar maddesindeki
 basamaklar izlenir.