Poliklinik Hizmetleri
14 Ekim 2022

POLİKLİNİK HİZMETLERİ
 Hastanemiz haftada beş gün 08:00/17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
 Poliklinik hizmetleri, 09:00/12:00 ve 13:00/16:00 saatleri arasında verilmektedir.
 Radyasyon çalışanları kapsamındaki poliklinikler 15:30’a kadar hizmet vermektedir.
 Hastanemiz randevu sistemi ile çalışmaktadır. MHRS (182) den randevu alarak muayene olabilirsiniz. Yan dal poliklinikler için “hasta kayıt” biriminden de randevu talep edebilirsiniz.
 Kontrol ve sonuç gösterme muayeneleri için hekiminizin uygun gördüğü zaman, polikliniğe başvurabilirsiniz.
 Eğer randevunuz yoksa, hekimin kabul etmesi halinde ve tüm randevulu hastaların işlemleri bittikten sonra muayene olabilirsiniz.
 Hastanemize müracaat ederken mutlaka TC Kimlik numaralı nüfus cüzdanınızı yanınızda getiriniz.
 Hastanemizde Hekim Seçme Hakkı uygulaması mevcut olup dilediğiniz hekime muayene olabilirsiniz.
 Web sitemizden ve hasta kayıt birimlerimizden, o gün poliklinikte çalışan doktorların listesini öğrenebilirsiniz.
 Poliklinik hasta kayıtları bilgisayar ortamında hasta kayıt birimlerimizden ve poliklinik sekreterliklerinden yapılabilmektedir.
 Hastanemizde tedavi protokolleri (kemoterapi, radyoterapi vb)devam eden hastaların işlemleri ve/veya ameliyat/operasyon hazırlığı yapılan hastalar için, hekimin uygun görmesi halinde poliklinik hizmetlerinde öncelik verilir.
 Hastanemizde; acil vakalar (ani gelişen hastalıklar, kazalar, yaralanma vb. durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), ağır engelli raporu bulunanlar, hamileler, 65 yaş üstü yaşlılar, 7 yaşından küçük çocuklar, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gazilere poliklinik muayenelerinde genel hizmetin aksamasına meydan vermeyecek şekilde öncelik hakkı tanınmaktadır (Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2010/73 sayılı Genelgesi).
 Hastanemiz personeline, hizmet/görev aksamasına sebebiyet vermemek için tüm işlemlerde öncelik verilir.
 Hastalarımız muayene sıralarını poliklinik kapılarının üzerinde bulunan monitörlerden takip edebilmektedir.
 Muayene olmakta olan hastaların mahremiyeti açısından, monitörde isminiz görünmeden polikliniğe girmeyiniz. Sıranız gelinceye kadar bekleme salonunda oturabilirsiniz.
 Muayene olduktan sonra poliklinik sekreteri size ne yapmanız gerektiğini anlatacaktır.
 Kontrol ve sonuç gösterme muayeneleri için hekiminizin uygun gördüğü zaman, poliklkiniğe başvurabilirsiniz.
• Eğer randevunuz yoksa, hekimin kabul etmesi halinde ve tüm randevulu hastaların işlemleri bittikten sonra muayene olabilirsiniz.