Arşiv Birimi
14 Ekim 2022

Tıbbi arşiv ve idari arşiv olarak ikiye ayrılmaktadır. Tıbbi arşivde hasta dosyaları ve diğer tıbbi belgelerin bulunduğu arşivdir. İdari birim arşivinde ise idari birimde yıl içinde yapılan yazışma ve çalışmalara ilişkin tüm belge ve klasörlerin saklandığı arşivlerdir.