Tam Otomatik Kemoterapi
22 Ekim 2021

unnamed (1).jpg
Kanser tedavisi sürekli güncellenen kılavuzlarda belirtilen kemoterapi protokolleri ile gerçekleştirilmektedir. Kılavuzlarda belirtilen bu protokoller her tedavi merkezinin uygulamalarına ve hastaların kanser evrelerinin durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bu nedenle hastaların hekimin reçetelediği ilaçları doğru dozda almaları ve hastaların tedavi süreçlerinin etkinliği (protokole uygun ilaç alıp almadıkları, tedaviye düzenli gelip gelmedikleri, ilaçların doğru hazırlanıp hazırlanmadığı vb.) açısından ilaç hazırlama birimi ve yöntemleri çok önemlidir.

Ayaktan ve yatarak tedavi gören kanser hastalarının tedavilerinin etkin biçimde ve güvenli yapılması amacı ile hastanemizde Tam Otomatik Kemoterapi Cihazı kullanılmaktadır.

  • Otomatik cihazlar ile ve kapalı sistemlerle hazırlamalar gerçekleştirilmekte,
  • Tüm süreçler yazılım ile kayıt ve kontrol altına alınmakta,
  • Doğru ilaç, doğru doz, doğru hasta prensibini sağlamak için tüm kontroller ve süreçler gerçekleştirilmekte,
  • Merkezi hazırlama sayesinde ilaç tasarrufu sağlanmakta,
  • Geriye dönük kayıt kontrolü sayesinde hasta tedavi etkinlikleri, sağlık hizmet sağlayıcılarının güvenlikleri güvence altına alınmaktadır.