T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Evde Sağlık Hizmetleri (Tel:0224 233 95 59)

Güncelleme Tarihi: 05/02/2020

EVDE BAKIM DOKTORLARIMIZSAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZ
Uzm. Dr. Ahmet KARAGÖZ
Uzm. Dr. Fatih Yavuz ERKAL
Uzm. Dr. Rıza KARADUMAN
Uzm. Dr. Ceyhan YABUL
Uzm. Dr. Pelin DÖNMEZ
Uzm. Dr. Gökhan COŞGUN
Rauf ÖZBAY (Sağlık Memuru)
Nezahat SİVRİ (Hemşire)
Fatma DEMİR (Ebe)
Ömür Orkun TANSEVER (Şöför)

 


 

 

 

EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK

Resmi Gazete Tarihi: 10.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25751

Hastanın Evde Bakıma Kabulü ve Evde Bakımdan Taburcu Edilmesi

Hastanın Evde Bakıma Kabulü


Madde 26 —
 Aşağıdaki durumlara uyan hastalara evde bakım hizmeti verilebilir:

a) Sağlık kuruluşunda, hastanın veya hastanın tıbbi durumu onay vermeye elverişli değilse kanuni temsilcilerinin bilgilendirilmiş onay formu ile rızası alındıktan sonra işlem yapılır.

b) Evde bakım hizmeti için kabul edilen hastalar, mevzuat tarafından belirlenen hakları korunacak şekilde, hasta hakları ve yükümlülükleri ve hizmet içeriği konusunda bilgilendirilir. Hastanın kendisi veya kendisi karar verme yetisine sahip değilse kanuni temsilcisi, sunulacak hizmetin varsa riskleri konusunda her türlü bilgiyi almaya ve değerlendirme yaptıktan sonra hizmeti kabul etmeme hakkına sahiptir.

c) Evde bakım hizmeti almak isteyen hasta kendi hekimi tarafından takip altında olmalıdır. Kendisini takip eden bir hekimi olmayan hastalar, sağlık kuruluşunun evde bakım hizmeti sunan hekimleri tarafından ve gerekirse konsültan hekimler tarafından değerlendirilir ve bir hekim atanır.

d) Evde bakım hizmeti için, hasta ve/veya hasta ailesi tarafından istem yapılabilir. Bu durumda evde bakıma uygunluğu ve tedavi sorumluluğu açısından hastanın durumu tanısını koyup ve tedavisini planlayan hekim veya evde bakım hekimi tarafından  değerlendirilir. Planlamada yapılacak değişiklikler ya da ileri düzey yeni hizmet seçenekleri için hekim onayı alınır.

e) Hasta evindeki fiziksel ortam ve ekipman, güvenli ve etkin bakım vermeye uygun olmalıdır.

f) Hastanın ırkı, rengi, inancı, cinsiyeti, doğum yeri, etnik kökeni, yaşı, zihinsel ya da bedensel engeli ve iletişim rahatsızlığı, kabul açısından hiçbir şekilde olumsuz etken olarak değerlendirilemez.  

g) Hasta bakımı açısından sağlık kuruluşu tarafından önerilen tedavi planının kabul edilmemesi durumunda, bu tedavi planının uygulanmamasının yol açabileceği riskler anlatılarak hizmetin kabul edilmediğine ilişkin yazılı beyan istenir.

Hastaya Verilen Evde Bakım Hizmetinin Sonlandırılması

Madde 27 — Aşağıdaki durumlarda, evde bakım hizmeti sonlandırılır veya hasta yataklı tedavi kurumlarına transfer edilir:

a) Evde bakım hizmeti sunulan hastanın uygulanan tedavi ile iyileşerek tedavi gerekliliğinin ortadan kalkması,

b) Hastaya özgü hazırlanan bakım planlarında belirlenen amaçlara ulaşılması,

c) Evde bakım hizmeti sunulan hasta için uygulanacak ilaç, bakım ve tedavinin, belli bir aşamadan sonra sağlık personeli gerektirmeden uygulanabilecek hale gelmesi,

d) Evde bakım hizmeti için tıbbi açıdan gerekli ekipman veya eğitimli sağlık personelinin tam olarak sağlanamaması,

e) Evde bakım hizmeti sunulan hastanın, hastaneye yatırılma endikasyonunun ortaya çıkması,

f) Hasta veya  temsilcilerinin hizmeti sonlandırmak istemesi.

Evde Bakım Hizmeti Verilemeyecek Durumlar

Madde 28 — Aşağıdaki durumlarda hastalar evde bakım hizmetine kabul edilemezler:

a) Talep edilen tedavinin, sağlık personeli eşliğinde uygulanacak olsa bile, ev ortamında yapılabilmesi açısından sağlık kuruluşu hekimi tarafından tıbbi kontr-endikasyon bulunması,

b) Hasta ve hastalık grubunun evde tedavisi için tıbbi açıdan gerekli ekipman veya eğitimli sağlık personelinin sağlık kuruluşu tarafından sağlanamaması,

c) Akıl ya da ruh hastalığından veya madde bağımlılığından dolayı mahkemelerce hastanelerde tıbbi gözlem ve/veya tedavi altına alınmasına karar verilmesi.

Hastanın veya ailesinin tedavi/bakım planına ve çalışma şartlarına uymaması, kendi sorumluluklarını yerine getirmemesi ya da evde bakım hizmeti sunan personeline karşı uygunsuz ya da suç teşkil edecek davranışta bulunması durumunda sağlık kuruluşu tek taraflı olarak hizmeti durdurabilir ve hizmet sözleşmesini sona erdirebilir.


EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?

Bireylerin gereksinimlerine uygun olarak yaşadıkları ortamda profesyonel sağlık ekibi ile sunulan koruyucu ve iyileştirici hizmetlerin bütünüdür. Sağlık kuruluşuna gidemeyecek, yatağa tam bağımlı ve yarım bağımlı olan hastalarıımıza sağlık hizmetlerinin kendi kendi ev ortamlarında sunulmasıdır.

EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İSTEYEN KİŞİ NE YAPMALI?

Evde sağlık hizmeti almak isteyen hastalar veya aile bireyleri Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ulusal çağrı merkezi  444 3 833 nolu telefonu arayarak müracaat ederler.

Çağrı merkezindeki görevli personel hizmet talep eden kişi ile görüşme yaparak gerekli işlemleri başlatır.ilk görüşmeyi takiben 
Bursa Koordinasyon Merkezi ' ndeki görevli sağlık personeli tarafından hizmet talep eden kişi ile görüşme yapılarak hasta ile ilgili hastanenin ekiplerine yönlendirilir.

Evde sağlık hizmeti alacak kişi hekim ve yardımcı sağlık  personelinden oluşan ekip tarafından  evinde ziyaret edilir. Hizmet alacak kişinin durumu ve sunulacak hizmet belirlenir.

Hekim tarafından evde sağlık hizmeti alacak kişilerin varsa tedavisini planlayan diğer hekimler ile görüşerek yapılan konsültasyon sonrası evde sağlık hizmeti tedavi planı oluşturulur.

Evde sağlık hizmeti verilen kişilerin mevcut durumları hariç oluşan ACİL DURUMLAR birimin görev alanına girmez. Bu
 durumlarda 112 il ambulans servisini arayınız. Ya da doğrudan sağlık kuruluşlarının acil hizmet veren birimlerine başvurunuz.