Kurumsal

 1. AMAÇ

  Hastanenin gerçekleştireceği tüm faaliyetlerde temel alacağı ilke ve kuralları içeren değerleri ifade etmek.

 2. KAPSAM

Hastanenin gerçekleştireceği tüm faaliyetleri kapsar.

 • Misyonumuz

  Güncel tıp bilimi ve teknolojiyi, onkolojinin tüm alanlarında kullanarak, etkili, verimli, güvenli, hasta ve çalışan odaklı sağlık hizmeti sunmak.

 • Vizyonumuz

  Onkoloji alanında, bilimsel otoritelerce referans gösterilen lider sağlık tesisi olmak.

 • Değerlerimiz

Bu hastane;

 • İnsan odaklı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip
 • Çevreye duyarlı
 • Yeni bilgi ve teknolojilere açık
 • Hasta ve çalışana ait bilginin gizliliğine saygılı
 • Hasta ve çalışan haklarına saygılı

Hizmet sunar.

Yönetim