T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kalite Birimi

Güncelleme Tarihi: 19/02/2018

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ’NİN GÖREV ALANI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
Öz değerlendirmeleri yönetir.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi) yönetir.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.