T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anlaşmalı Kurumlar

Güncelleme Tarihi: 22/02/2018

AnlaşmaKurumlar

KurumumuzileMilliRearansT.A.Ş Arasındaİmzalananprotokol02.06.2017

KurumumuzileTürkiyeİşBankası A.Ş Arasındaİmzalananprotokol10.04.2017

AkbankT.A.ŞMensuplarıTekaütSandığıVakfıileKurumumuzArasındaİmzalananprotokol09.02.2017

TürkiyeHalkBankasıA.ŞEmekliSandığıVakfıileKurumumuzArasındaİmzalananprotokol24.10.2016

YapıKrediBankasıMensuplarıYardım veEmekliSandığıVakfıileKurumumuzArasındaİmzalananprotokol

20.06.2016

T.C ZiraatBankasıA.ŞveT.HalkBankasıA.ŞMensuplarıEmekliveYardımSandığıVakfıileKurumumuz

ArasındaDüzenlenenprotokol(Revize)15.06.2016

TürkiyeSınKalkınmaBankasıMemurveMüstahdemleriYardımveEmekliVakfıileKurumumuzArasında

İmzalananprotokol(Revize)13.06.2016

TürkiyeGarantiBankası A.ŞEmekliveYardımSandığıVakfıileKurumumuzArasındaprotokol13.06.2016

ŞekerbankT.A.ŞPersoneliSosyalSigortaSandığıVakfıile  KurumumuzArasındaprotokolDüzenlenmesi

31.12.2015

Türkiye  Vakıflar Bankası T.A.O  Memur ve  Hizmetlileri Emekli ve  Sağlık  Yardım    Sandığı  Vakfı  ile

KurumumuzArasındaprotokolDüzenlenmesi12.11.2015

TürkiyeEsbankEskişehir BankasıT.A.ŞMensupları EmekliSandığıVakfıileKurumumuzArasındaprotokol

03.08.2015

ŞekerSigortaA.ŞPersoneliSigortaveYardımSandığıVakfıKimlikKar17.12.2014

ŞekerSigortaA.ŞPersoneliSigortaveYardımSandığıVakfıileProtokol31.07.2014

TOBBVakfıProtoko26.12.1991

TürkiyeHalkBankasıA.ŞEmekliSandığıVakfıileprotokol(DeğişikliklerEklenmişSonHali)08.01.2015 (Mülga24.10.2016TarihliProtokolİle)

TürkiyeHalkBankasıA.ŞEmekliSandığıVakfıEkprotoko31.07.2014(Mülga24.10.2016TarihliProtokol

İle)

TürkiyeHalkBankasıA.ŞEmekliSandığıVakfıprotoko26.11.2012(Mülga24.10.2016TarihliProtokolİle) TürkiyeSınKalkınmaBankasıMemurveMüstahdemleriYardımveEmekliVakfıileprotokol09.10.2013

(Mülga07.04.2016TarihliProtokolİle)

TürkiyeSınKalkınmaBankasıMemurveMüstahdemleriYardımveEmekliVakfıEkprotoko31.07.2014 (Mülga07.04.2016TarihliProtokolİle)

T.C   ZiraatBankasıve Türkiye  HalkBankasıMensuplarıEmekli  ve  YardımSandığıVakfıile  protokol

(DeğişikliklerEklenmişSonHali) 08.01.2015(Mülga15.06.2016TarihliProtokolİle)

T.ZiraatBankasıveTürkiyeHalkBankasıMensuplarıEmekliveYardımSandığıVakfıEkprotoko

31.07.2014(Mülga15.06.2016TarihliProtokolİle)

T.CZiraatBankası veTürkiyeHalkBankasıMensuplarıEmekliveYardımSandığıVakfıprotokolü27.08.2012 (Mülga15.06.2016TarihliProtokolİle)