T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Tıbbi Bölümlerimiz

Güncelleme Tarihi: 14/05/2019

TIBBİBÖLÜMLEMİZ

YATARAKTEDAVİ HİZMETİ VERİLEN BRANŞLAR

 1.   Hematoloji
 2.   Tıbbi Onkoloji
 3.   RadyasyonOnkolojisi
 4.   Dahiliye
 5.   ğüs Hastalıkları
 6.   roloji
 7.   Genel Cerrahi
 8.   ğüs Cerrahi
 9.  Jinekoloji
 10.   Üroloji
 11.   NükleerTıp
 12.   YoğunBakım

POLİKLİNİKHİZMETİ VERİLEN BRANŞLAR

 1.   Anesteziyoloji veReanimasyon
 2.   Enfeksiyon Hastalıkları
 3.   Genel Cerrahi
 4.   ğüs Cerrahisi
 5.   ğüs Hastalıkları
 6.   Cildiye
 7.  Jinekoloji
 8.   roloji
 9.   Medikal Onkoloji
 10.   Üroloji
 11.   Radyasyon onkolojisi
 12.   NükleerTıp
 13.   Dahiliye
 14.   Hematoloji
 15.  Psikiyatri

LABORATUVAR HİZMETİ VERİLEN BRANŞLAR

 1.   Mikrobiyoloji
 2.  Biyokimya
 3.  Patoloji
 4.   Akım Sitometri

GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ VERİLEN BRANŞLAR

 1.   Radyoloji
 2.   NükleerTıp

YOĞUN BAKIMYATAKSAYISI

 1.   DahiliyeYoğun Bakım:6
 2.   Genel YoğunBakım.13

ÖZELLİKLİ CİHAZLARVE HİZMETLER

 1. Bilgisayarlı Tomografi
 2. Doppler Ultrasonografi
 3. Gastroskopi Kemik Yoğunluğu Ölçü
 4. Kolonoskopi
 5. Solunum Fonksiyon Testi
 6. Spect CT
 7. GammaCamera
 8. (Tomoterapi ,LinacElecta,Varyan)
 9. Myokard  perfüzyon  Sintigrafisi
 10. Simülatör
 11. Akım Sitometri

AMELİYATHANE

 • OdaSayısı: 6
 • MasaSayısı: 6

Hastanemiz7gün24saatdaiminöbetesasınagöreçalışmaktar.Özelbirimlereancak şifreli kapılararacılığı ilegirilmektedir. Hastanebahçesindepersonel otoparkı mevcuttur. Otoparkta engellileriçin yerayrılmıştır.