T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları

Güncelleme Tarihi: 06/03/2018

Çalışan Hakları

      Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri, davranışsal boyutta risk faktörleri,  şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak. Kriz durumunda gerekli hukuki danışmanlık yapmak ve destek mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak; risk analizleri yapmak, yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, makro düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikaları oluşturmak.DÖKÜMANLAR


Hukuki Yardım ve Beyaz Kod Uygulaması Genelgesi-2016.pdf

CHG Hukuki Yardım Talep Formu
Beyaz Kod Ön Bilgilendirme Formu
Form Belge Giriş
Beyaz Kod Tebligatları Hk.
Olay Tutanağı Örnegi
Meslek Hastalıkları ve Korunma
Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği Taahhütname
Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği İzin Başvur_Ustyazi
Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimliği Dilekçe
Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekiminden İstenen Belgeler
Mesai Saatleri Harici İşyeri Hekimi İş Akış Şeması
Kişisel Veri Paylaşım Bilgilendirme Formu
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Modülü
İş Mevzuatı
ISG modül
İSG Afişleri
İlk Yardım
CHG Suc Duyurusu Dilekçe
İSGE Sunumu
İletişim
Beyaz Kod Mevzuat Bilgilendirme Sunumu
Beyaz kod broşür
Sağlıkta şiddet afiş