T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Lütfi POLAT

Güncelleme Tarihi: 20/10/2021

Unvan, Ad Soyad:

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Lütfi POLAT

Doğum Tarihi ve Yeri:

13/ 07/ 1962, TOKAT

  Email:
  ltfQlt@gmail.com

Eğitimi:

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi (1980-1986)

Uzmanlık Eğitimi:

Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AnaBilim Dalı (1987-1991)

Çalıştığı Kurumlar:

 1. Anado lu Ü.T.F. Genel Cerrahi A.B.D. 198 7-1991 (uzmanlık eğitimi)
 2. Bursa  Karacabey  Devlet  Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 1992- 2003
 3. Bursa Yüksek İhtisas Eğ itim ve Ara ştırma Hastanesi Gene l Cerrahi Kli niği 2003-2011
 4. Bursa Çek ir ge DevletHastanesi Genel Cerrahi Kli niği 2011 -2012
 5. Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği 2012 -2018

Kongre, kurs ve seminerler:

 1. İşyeri Hekimliği 1. ve 2. basamak kursları (1994 , 2013)
 2. Video -laparoskopik Cerrahi Eğitim Kursu (İstanbul Tıp Fak. 1994)
 3. Benign KolorektalHastalıklar Kursu (Ulusal Cer. Der. İstanbul Pera Palas Oteli)
 4. Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursu (Ankara Ü.T.F. İbni Sina Hastanesi 2000)
 5. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu (Erzurum 2007)
 6. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Der. İnflamatuar Barsak Hastalıkları Kursu (İst anbul 2009)
 7. Total Mezorektal  Eksizyon Kursu (Ankara Ü.T.F. 2008)
 8. Laparoskopik Dikiş Teknikleri Kursu (Bursa Cerrahi Der. 2013)
 9. Cerrahi Anatomi ve Embriyoloji Kursu, Tiroid ve Boyun (Ege Ü.T.F. 2018)
 10. Çok sayıda Ulusal Cerrahi, Hepatobilier Cerrahi, Meme Cerrahisi ve  KEPAN kongreleri

Mesleki İlgi Alanları:

 1. Gast rointestinal Cerrahi
 2. Onkolojik Cerrahi
 3. Tiroid Cerrahisi
 4. Meme Cerrahi si