T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Patoloji uzmanı Uzm. Dr. Emine ALTINTAŞ

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

Yeni Sayfa 1

EMİNE ALTINTAŞ.JPG
Unvanı, Adı Soyadı
:

Patoloji uzmanı, Dr. Emine ALTINTAŞ                               

Doğum Tarihi/ Doğum yeri :

15. 05.1971 / M. K. Paşa

E-mail: eminekiym@yahoo.com.tr

Eğitimi :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp  Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi :

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Patoloji Anabilim    dalı

Çalıştığı  Kurumlar :

-  Şırnak ili Cizre ilçesi Asiye Akova Sağlık ocağı. 1997- 2000

-  Bursa ili Yıldırım ilçesi Duaçınarı Sağlık ocağı. 2000-2004

-  Bursa ili Nilüfer ilçesi Demirci Sağlık ocağı. 2004-  2009

-  Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim dalı. 2009-   20013

-  Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi.  2013- Halen çalışmaktayım.

Kongre, Kurs ve Seminerler :

Kongreler:

-  20. Ulusal Patoloji Kongresi/  Eskişehir-   2010

-  21. Ulusal Patoloji Kongresi/ İzmir- 2011

-  25. Ulusal Patoloji Kongresi /  Bursa- 2015

-  Bursa 1. Onkoloji Günleri/ Bursa-2016

-  Bursa 2. Onkoloji Günleri/ Bursa-2017

Kurslar:

-  Aile Planlaması Eğitimi (RİAkursu)/ Eskişehir- 1996

- İşyeri Hekimliği  Kursu /  Bursa-2002

-  Karaciğer iğne biyopsilerinde tanı güçlükleri kursu/ 2010

-  Kemik- yumuşak doku patolojisi kursu/ 2011

-Jinekopatoloji kursu /2012

-Olgularla Renal Transplantasyon Patolojisi kursu/2012

- Uludağ  Üniversitesi  Tıp Fakültesi

-  Enteral  ve Parenteral  Beslenme kursu/ 2009

-  Kan ürünleri kullanım  kursu / 2009

-  Klinik araştırmalar  kursu / 2009

-  Temel  ve İleri yaşam desteği  kursu / 2009

-  Travmalı hastaya  acil yaklaşım kursu / 2010

-  Klinik laboratuar  ilişkileri kursu /  2010

-Temel  Biyoistatiksel kavramlar kursu

Seminerler :

-  Serviksuteridereaktifintraepitelyallezyonlar HPVetkileri/2010

-  Kronik Hepatitler ve evreleme/ 2011

-  Fibromatozisler / 2012

-  Pankreas Duktal Adenokarsinomları

Yayınlar:

-  Prostatın Kansere Yolculuğunda Atipik Küçük Asiner Proliferasyonların Önemi NEDİR ? / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - Yıl : 2013, Cilt : 2, Sayı : 1

-  Fibromatozisin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi : 125 Olgudan Oluşan Bir Seri / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi - yıl :  2016,  Cilt : 2, Sayı : 1

-  Memede İnvaziv  Mikropapiller  Karsinom (Poster)/  2010-  20. Ulusal Patoloji Kongresi  -Eskişehir

Mesleki İlgi Alanları : OnkolojikPatoloji