T.C. Sağlık Bakanlığı Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
T.C. Sağlık Bakanlığı Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Anlaşmalı Kurumlar

Güncelleme Tarihi: 22/02/2018

AnlaşmaKurumlar

KurumumuzileMilliRearansT.A.Ş Arasındaİmzalananprotokol02.06.2017

KurumumuzileTürkiyeİşBankası A.Ş Arasındaİmzalananprotokol10.04.2017

AkbankT.A.ŞMensuplarıTekaütSandığıVakfıileKurumumuzArasındaİmzalananprotokol09.02.2017

TürkiyeHalkBankasıA.ŞEmekliSandığıVakfıileKurumumuzArasındaİmzalananprotokol24.10.2016

YapıKrediBankasıMensuplarıYardım veEmekliSandığıVakfıileKurumumuzArasındaİmzalananprotokol

20.06.2016

T.C ZiraatBankasıA.ŞveT.HalkBankasıA.ŞMensuplarıEmekliveYardımSandığıVakfıileKurumumuz

ArasındaDüzenlenenprotokol(Revize)15.06.2016

TürkiyeSınKalkınmaBankasıMemurveMüstahdemleriYardımveEmekliVakfıileKurumumuzArasında

İmzalananprotokol(Revize)13.06.2016

TürkiyeGarantiBankası A.ŞEmekliveYardımSandığıVakfıileKurumumuzArasındaprotokol13.06.2016

ŞekerbankT.A.ŞPersoneliSosyalSigortaSandığıVakfıile  KurumumuzArasındaprotokolDüzenlenmesi

31.12.2015

Türkiye  Vakıflar Bankası T.A.O  Memur ve  Hizmetlileri Emekli ve  Sağlık  Yardım    Sandığı  Vakfı  ile

KurumumuzArasındaprotokolDüzenlenmesi12.11.2015

TürkiyeEsbankEskişehir BankasıT.A.ŞMensupları EmekliSandığıVakfıileKurumumuzArasındaprotokol

03.08.2015

ŞekerSigortaA.ŞPersoneliSigortaveYardımSandığıVakfıKimlikKar17.12.2014

ŞekerSigortaA.ŞPersoneliSigortaveYardımSandığıVakfıileProtokol31.07.2014

TOBBVakfıProtoko26.12.1991

TürkiyeHalkBankasıA.ŞEmekliSandığıVakfıileprotokol(DeğişikliklerEklenmişSonHali)08.01.2015 (Mülga24.10.2016TarihliProtokolİle)

TürkiyeHalkBankasıA.ŞEmekliSandığıVakfıEkprotoko31.07.2014(Mülga24.10.2016TarihliProtokol

İle)

TürkiyeHalkBankasıA.ŞEmekliSandığıVakfıprotoko26.11.2012(Mülga24.10.2016TarihliProtokolİle) TürkiyeSınKalkınmaBankasıMemurveMüstahdemleriYardımveEmekliVakfıileprotokol09.10.2013

(Mülga07.04.2016TarihliProtokolİle)

TürkiyeSınKalkınmaBankasıMemurveMüstahdemleriYardımveEmekliVakfıEkprotoko31.07.2014 (Mülga07.04.2016TarihliProtokolİle)

T.C   ZiraatBankasıve Türkiye  HalkBankasıMensuplarıEmekli  ve  YardımSandığıVakfıile  protokol

(DeğişikliklerEklenmişSonHali) 08.01.2015(Mülga15.06.2016TarihliProtokolİle)

T.ZiraatBankasıveTürkiyeHalkBankasıMensuplarıEmekliveYardımSandığıVakfıEkprotoko

31.07.2014(Mülga15.06.2016TarihliProtokolİle)

T.CZiraatBankası veTürkiyeHalkBankasıMensuplarıEmekliveYardımSandığıVakfıprotokolü27.08.2012 (Mülga15.06.2016TarihliProtokolİle)