Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Çalışan Hakları

Güncelleme Tarihi: 08/01/2018

Çalışan Hakları

      Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri, davranışsal boyutta risk faktörleri,  şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak. Kriz durumunda gerekli hukuki danışmanlık yapmak ve destek mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak; risk analizleri yapmak, yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, makro düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikaları oluşturmak.DÖKÜMANLAR

 

 1. 01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 1 Aç İndir
 2. 01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 2 Aç İndir
 3. 01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 3 Aç İndir
 4. 02.01.2013 Tarih ve 35 Sayılı Radyoloji Teknisyenlerinin Skopi Cihazı Kullanmaları Hk.Aç İndir
 5. 02.08.2012 Tarih ve 1100 Sayılı Kamu Hastanelerinde Tespit Edilen Kadına Yönelik Şiddet, Adolesan Gebeliği ve Doğum Vakaları Aç İndir
 6. Güvenlik Kameları ve biometri teknolojisinin kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde kullanılması hakkınd Aç İndir
 7. Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personel Aç İndir
 8. Çalisan Haklari ve Güvenliği Birimleri Aç İndir
 9. Kadın Çalışanların Nöbet Durumu Aç İndir
 10. Radyoloji Teknisyenlerinin 24 Saat Kesintisiz Nöbet Tutup Tutamayacakları Aç İndir
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları eğitimi Aç İndir
 12. Çalışan güvenliği hk.Aç İndir
 13. Şua İzinleri Ve Çalışan Güvenliği Bakımından Alınması Gereken Tedbirler Aç İndir
 14. İş Sağlığı ve Güvenliği İş Prosedürü ve Formları Hk.Aç İndir
 15. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri Uygulama Prosedürü Hakkında Aç İndir
 16. Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Bildirgeleri Hakkında Aç İndir
 17. Çalışan Hakları ve Güvenliği Aç İndir
 18. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimi Aç İndir
 19. Çalişan genelgesi[1] Aç İndir
 20. İş sağlığı ve güvenliği birimi Aç İndir
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri hk Aç İndir
 22. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri BEYAZ KOD Birimi – ALO 113 Aç İndir
 23. Şua İzni ve Fiili Hizmet Zammı Aç İndir
 24. Çalisan Haklari ve Guvenligi Birimleri Aç İndir