Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü
Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Patoloji uzmanı Uzm. Dr. Emine ALTINTAŞ

Güncelleme Tarihi: 24/09/2018

Yeni Sayfa 1

EMİNE ALTINTAŞ.JPG
Unvanı, Adı Soyadı
:

Patoloji uzmanı, Dr. Emine ALTINTAŞ                               

Doğum Tarihi/ Doğum yeri :

15. 05.1971 / M. K. Paşa

E-mail: eminekiym@yahoo.com.tr

Eğitimi :

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp  Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi :

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Patoloji Anabilim    dalı

Çalıştığı  Kurumlar :

-  Şırnak ili Cizre ilçesi Asiye Akova Sağlık ocağı. 1997- 2000

-  Bursa ili Yıldırım ilçesi Duaçınarı Sağlık ocağı. 2000-2004

-  Bursa ili Nilüfer ilçesi Demirci Sağlık ocağı. 2004-  2009

-  Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim dalı. 2009-   20013

-  Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi.  2013- Halen çalışmaktayım.

Kongre, Kurs ve Seminerler :

Kongreler:

-  20. Ulusal Patoloji Kongresi/  Eskişehir-   2010

-  21. Ulusal Patoloji Kongresi/ İzmir- 2011

-  25. Ulusal Patoloji Kongresi /  Bursa- 2015

-  Bursa 1. Onkoloji Günleri/ Bursa-2016

-  Bursa 2. Onkoloji Günleri/ Bursa-2017

Kurslar:

-  Aile Planlaması Eğitimi (RİAkursu)/ Eskişehir- 1996

- İşyeri Hekimliği  Kursu /  Bursa-2002

-  Karaciğer iğne biyopsilerinde tanı güçlükleri kursu/ 2010

-  Kemik- yumuşak doku patolojisi kursu/ 2011

-Jinekopatoloji kursu /2012

-Olgularla Renal Transplantasyon Patolojisi kursu/2012

- Uludağ  Üniversitesi  Tıp Fakültesi

-  Enteral  ve Parenteral  Beslenme kursu/ 2009

-  Kan ürünleri kullanım  kursu / 2009

-  Klinik araştırmalar  kursu / 2009

-  Temel  ve İleri yaşam desteği  kursu / 2009

-  Travmalı hastaya  acil yaklaşım kursu / 2010

-  Klinik laboratuar  ilişkileri kursu /  2010

-Temel  Biyoistatiksel kavramlar kursu

Seminerler :

-  Serviksuteridereaktifintraepitelyallezyonlar HPVetkileri/2010

-  Kronik Hepatitler ve evreleme/ 2011

-  Fibromatozisler / 2012

-  Pankreas Duktal Adenokarsinomları

Yayınlar:

-  Prostatın Kansere Yolculuğunda Atipik Küçük Asiner Proliferasyonların Önemi NEDİR ? / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi - Yıl : 2013, Cilt : 2, Sayı : 1

-  Fibromatozisin Klinikopatolojik Değerlendirilmesi : 125 Olgudan Oluşan Bir Seri / Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi  Dergisi - yıl :  2016,  Cilt : 2, Sayı : 1

-  Memede İnvaziv  Mikropapiller  Karsinom (Poster)/  2010-  20. Ulusal Patoloji Kongresi  -Eskişehir

Mesleki İlgi Alanları : OnkolojikPatoloji