REFAKAT POLİTİKASI

REFAKAT POLİTİKASI
 Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
 Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
 Refakatçi vizit ve tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
 Refakatçi için danışma tarafından bir refakatçi kartı verilir.
 Refakatçiye yemek hizmeti sunum şartları konusunda sosyal güvenlik şartlarınıza göre bilgilendirme yapılacaktır.
 Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım eder.
 Refakatçı değişimleri ilgili hemşireye hemen bildirilmelidir.
 Başka hastaların bakımına müdahele edilmemelidir.
 Refakatçi hastanenin koyduğu tüm kurallara uymak zorundadır.
 Odalarda bulunan eşyaların doğru kullanımından refakatçı sorumludur. Tüm cihazlar (tv, tv kumandası, buzdolabı vb) hastane malıdır, dışarı çıkarılamaz.
 Hasta odalarında elektrikli cihazlar (su ısıtıcı vb)bulundurulamaz.
 Hasta ve refakatçıya ait kişisel eşyalar dolap içinde saklanır, etajer veya masa üstlerinde bırakılmaz.
 Refakatçılar için yatak takımı vb malzeme temini yapılmaz. Lütfen talep etmeyiniz.