HASTA SORUMLULUKLARI

 Genel Sorumluluklar
o Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır.
 Sosyal Güvenlik Durumu
o Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
o Hasta; SGK işlemlerini zamanında yaptırmak zorundadır.
 Sağlık ÇalıĢanlarını Bilgilendirme
o Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 Hastane Kurallarına Uyma
o Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

o Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır .
o Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
o Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
o Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
o Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
 Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
o .Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
o Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
o Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp
anlamadığını belirtmesi gerekir.
o Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.