Çalışan Hakları

Çalışan Hakları

      Sağlık çalışanlarının sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri hak ihlalleri, davranışsal boyutta risk faktörleri,  şiddet eylemlerini tanımlayarak koruyucu ve önleyici tedbirleri oluşturmak. Kriz durumunda gerekli hukuki danışmanlık yapmak ve destek mekanizmalarını odağında krizin niteliğine göre gerekli uygulamaları sunmak; risk analizleri yapmak, yasal mevzuat hakkında sağlık çalışanlarını bilgilendirmek, makro düzeyde çalışan hakları ve güvenliği politikaları oluşturmak.

DÖKÜMANLAR

 

 1. 01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 1İndir
 2. 01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 2İndir
 3. 01.10.2014 Tarih ve 1284 Sayılı Sağlık Taramaları Maliyeti 3İndir
 4. 02.01.2013 Tarih ve 35 Sayılı Radyoloji Teknisyenlerinin Skopi Cihazı Kullanmaları Hk.İndir
 5. 02.08.2012 Tarih ve 1100 Sayılı Kamu Hastanelerinde Tespit Edilen Kadına Yönelik Şiddet, Adolesan Gebeliği ve Doğum Vakalarıİndir
 6. Güvenlik Kameları ve biometri teknolojisinin kurumumuza bağlı sağlık tesislerinde kullanılması hakkındİndir
 7. Radyasyon Kaynaklarıyla Çalışan Personelİndir
 8. Çalisan Haklari ve Güvenliği Birimleriİndir
 9. Kadın Çalışanların Nöbet Durumuİndir
 10. Radyoloji Teknisyenlerinin 24 Saat Kesintisiz Nöbet Tutup Tutamayacaklarıİndir
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları eğitimiİndir
 12. Çalışan güvenliği hk.İndir
 13. Şua İzinleri Ve Çalışan Güvenliği Bakımından Alınması Gereken Tedbirlerİndir
 14. İş Sağlığı ve Güvenliği İş Prosedürü ve Formları Hk.İndir
 15. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri Uygulama Prosedürü Hakkındaİndir
 16. Fiili Hizmet Süresi Zammı Prim Bildirgeleri Hakkındaİndir
 17. Çalışan Hakları ve Güvenliğiİndir
 18. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimiİndir
 19. Çalişan genelgesi[1]İndir
 20. İş sağlığı ve güvenliği birimiİndir
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri hkİndir
 22. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri BEYAZ KOD Birimi – ALO 113İndir
 23. Şua İzni ve Fiili Hizmet Zammıİndir
 24. Çalisan Haklari ve Guvenligi Birimleriİndir