Kalite Yönetim Birimi

 

Derya DEDE

Kalite Yönetim Direktörü

Misyonumuz

Onkoloji alanında çağın gerektirdiği tüm olanakları kullanarak hizmet sunmak

 Vizyonumuz

Onkolojinin bütün alanlarında uluslararası standartlarda bilgi/teknoloji kullanarak hizmet alanlar ve çalışanların  güvenlik  ilkeleri doğrultusunda hizmet veren referans sağlık tesisi olmak

 

Yönetim  Politikamız

 • Sağlıkta kalite yönetim sisteminin gereklerine uymak ve etkinliğini sürekli iyileştirmek
 • Hizmet alanların güvenliği ve memnuniyeti esas olmak üzere sadece tıbbi ihtiyaçları değil; fiziksel, emosyonel ve sosyal ihtiyaçlarına destek olmak
 • Çalışan güvenliği ve memnuniyeti esas olmak üzere  çalışma koşullarını iyileştirerek; fiziksel, emosyonel ve sosyal ihtiyaçlarına destek olmak
 • Toplumun tüm kesimlerinde kanser erken tanı bilincini oluşturmak amacı ile gerekli faaliyetleri yürütmek
 • Çalışanlara tesisimizin değer ve ilkelerini benimseterek, hizmet sunum sürecinin kurumsallaşmasını sağlamak

Değerlerimiz
Bu hastane;  İnsan odaklı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip  Çevreye duyarlı  Yeni bilgi ve teknolojilere açık  Hasta ve çalışana ait bilginin gizliliğine saygılı  Hasta ve çalışan haklarına saygılı
Hizmet sunar.

 

  Amaç Ve Hedeflerimiz

 •  Sağlıkta kalite yönetim sisteminin gereklerine uymak ve etkinliğini sürekli
  iyileştirmek
 • Hizmet alanların güvenliği ve memnuniyeti esas olmak üzere sadece
  tıbbi ihtiyaçları değil; fiziksel, emosyonel ve sosyal ihtiyaçlarına destek olmak
 • Çalışan güvenliği ve memnuniyeti esas olmak üzere çalışma koşullarını
  iyileştirerek; fiziksel, emosyonel ve sosyal ihtiyaçlarına destek olmak
 •  Toplumun tüm kesimlerinde kanser erken tanı bilincini oluşturmak amacı
  ile gerekli faaliyetleri yürütmek
 • Çalışanlara tesisimizin değer ve ilkelerini benimseterek, hizmet sunum
  sürecinin kurumsallaşmasını sağlamak